Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 7/2024
8 235,00 € MUDr. Lucia Machová Urdzíková PhD. Výskumná agentúra
6. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 8/2024
8 235,00 € Ing. David Zejda, Ph.D., MBA Výskumná agentúra
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00080/2023/VA
16 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00084/2023/VA
4 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00085/2023/VA
44 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00060/2023/VA
60 000,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Výskumná agentúra
30. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00082/2023/VA
8 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
30. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1/24
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Výskumná agentúra
30. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
2/24
1 921,20 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Výskumná agentúra
29. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00065/2023/VA
6 000,00 € SEC Technologies, s.r.o. Výskumná agentúra
26. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00087/2023/VA
4 000,00 € Novitech Partner s.r.o. Výskumná agentúra
26. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00072/2023/VA
4 000,00 € Slovenská akadémia vied Výskumná agentúra
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00064/2023/VA
8 000,00 € Continium Technologies s.r.o. Výskumná agentúra
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00070/2023/VA
8 000,00 € NOVITECH a.s. Výskumná agentúra
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00077/2023/VA
4 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00071/2023/VA
40 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výskumná agentúra
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00066/2023/VA
4 000,00 € Continium Technologies s.r.o. Výskumná agentúra
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00079/2023/VA
6 000,00 € Technická univerzita vo Zvolene Výskumná agentúra
19. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00102/2023/VA
12 000,00 € Bioeconomy Cluster Výskumná agentúra
18. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00010/2023/VA
104 469,60 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra