Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0031/2024
1 634 031,58 € Obec Jakubany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0055/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Rabča
/0032/2024
0,00 € Obec Rabča Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/293/2019
0935/2019-D4
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
27. Február 2024
Zmluva na nákup vysielacieho času
0119/2024
156 672,00 € C.E.N. s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Február 2024
Dohoda č. /0029/2024 o splátkach a uznanie záväzku
/0029/2024
23 118,16 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Február 2024
Dodatok č. /0030/2024 k Zmluve č. /0076/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Kočovce
/0030/2024
0,00 € Horné Srnie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/23/2019
0229/2019-D3
0,00 € Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/19/2021
0761/2021-D1
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022
0003/2022-D1
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/002
0102/2024
6 545 590,44 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0041/2024
7 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0042/2024
7 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0043/2024
7 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0044/2024
7 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0137/2023
852 012,00 € Sports Web Agency s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0136/2023
753 429,40 € EDUTEAM s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0033/2024
973 728,00 € Obec Kostolná pri Dunaji Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
0106/2024
53 702,40 € BELLIFER s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0059/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0027/2024
0,00 € Obec Kočovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/361/2018
0956/2018-D3
0,00 € Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR