Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného..
2011003003
1 300 000 000,00 € Rezorty štátnej správy - viacstranný zmluvný vzťah (Ostatnými rezortmi sú: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (IČO: 30 416 094), Ministerstvo hospodárstva SR (IČO: 00 686 832), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR... Ministerstvo financií SR
25. November 2022
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
0637/2022
281 940 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Výskumná agentúra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/001
0565/2023
259 342 852,86 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0021/2024
164 211 598,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0006/2023
132 763 353,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D2
131 418 227,68 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019-D10
128 468 788,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0155/2022
124 042 245,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0027/2020
123 841 961,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0113/2020
122 433 239,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0095/2021
121 955 717,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0001/2021
121 676 195,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0054/2022
115 298 917,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019
110 965 538,84 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2018
Zmluva č. 0025/2018 o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0025/2018
103 549 509,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018 č. 0160/2018
0160/2018
103 051 867,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2019
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
0121/2019
102 389 909,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2019
Z M L U V A
0001/2019
101 623 165,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Január 2017
Zmluva č. 0011/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0011/2017
98 665 152,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0004/2024
92 828 095,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR