Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
0913/2023
135 772,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0180/2024
465 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0181/2024
465 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0179/2024
465 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0178/2024
465 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0177/2024
465 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0176/2024
465 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0174/2024
465 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0175/2024
465 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0172/2024
465 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0173/2024
465 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0170/2024
4 765 949,79 € Košická arcidiecéza Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0182/2024
3 292 941,10 € Obec Mútne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0183/2024
232 337,50 € Obec Komjatice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0184/2024
351 367,11 € Obec Vrakúň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0185/2024
180 000,00 € Stredná odborná škola strojnícka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Dodatku č. 1 k Zmluve o udelení štipendia a spolupráci č. 0549/2022 zo dňa 23. 8. 2022
0332/2024
19 994,00 € Martin Gvoth Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0333/2024
180 135,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0334/2024
655 302,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Júl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0335/2024
2 119 343,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR