Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0255/2024
50 421,80 € Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0289/2024
60 518,74 € Prešovské dobrovoľnícke centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
4. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0168/2024
604 693,39 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0169/2024
1 391 040,00 € Obec Rabča Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní údajov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
0245/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0258/2024
57 080,99 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0259/2024
37 739,36 € IPčko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0261/2024
38 218,09 € Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0266/2024
29 906,05 € Lifestarter Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0267/2024
29 794,39 € TENENET o.z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0265/2024
28 577,80 € Informačné centrum mladých Prievidza Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0264/2024
29 236,10 € Informačné centrum mladých Banská Bystrica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0159/2024
581 469,81 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1. Júl 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb a činnosti informátora
0315/2024
19 796,86 € G4S Technology Solutions (SK), s.r.o Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0293/2024
3 500,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0294/2024
35 000,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0295/2024
15 000,00 € Mesto Brezno Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0160/2024
1 557 710,79 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0161/2024
2 978 460,00 € AZET SERVIS s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0064/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0162/2024
0,00 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR