Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0085/2024
747 684,00 € AKOBUK s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0122/2024
496 410,00 € Obec Jablonec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
3. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0147/2023 zo dňa 19.04.2023
0208/2024
0,00 € Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
30. Máj 2024
Dohoda o poskytovaní údajov
0209/2024
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
30. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0033/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0107/2024
0,00 € Obec Volkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0216/2024
9 500,00 € SloMSA NECSE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
30. Máj 2024
Dohoda o odklade plnenia
0354/2019-DOOP
27 690,86 € Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0111/2024
2 552 027,57 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0109/2024
289 698,89 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0110/2024
1 588 519,54 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
0213/2024
2 428 598,40 € Hotely mládeže Slovakia, a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0101/2024
346 917,03 € Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CND2 zo dňa 01.12.2022
0210/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0104/2024
707 736,55 € Mesto Zvolen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0102/2024
1 025 269,67 € Obec Vítkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0103/2024
1 390 997,76 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 0518/2023 o spolupráci pri implementácii projektu Európskeho výskumného a inovačného partnerstva Driving Urban Transitions (DUT)
0183/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0098/2024
159 188,02 € Obec Bešeňová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0106/2024
1 377 428,81 € Obec Veľké Kostoľany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Rámcová dohoda k poskytovaniu maliarskych prác
0184/2024
18 060,00 € DevelopNet, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR