Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0306/2024
40 000,00 € Mládež ulice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0318/2024
353 932,28 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0321/2024
20 000,00 € Rada mládeže Slovenska Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0320/2024
36 300,00 € EDI Slovensko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0319/2024
62 476,19 € Laura, združenie mladých Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0322/2024
21 123,93 € "I AMbitious" Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0323/2024
59 693,54 € Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0324/2024
112 455,43 € ZÁHORÁCKY FÉNIX Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0326/2024
48 486,00 € Rada mládeže Trenčianskeho kraja Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva č. 0317/2024/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2024
0317/2024/SPZV
15 700,00 € Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
0307/2024
200 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024 uzatvorená podľa § 106 odsek 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0308/2024
1 750 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000307-008
0325/2024
2 710 020,00 € Alistiq, s. r. o. Salvátorská 931/8, Praha 1, Česká republika IČO: 04 287 240 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0314/2024
61 378,18 € INEX Slovakia - občianske združenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0313/2024
45 710,00 € Rada mládeže Košického kraja Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0312/2024
51 508,60 € Rada mládeže Slovenska Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0311/2024
28 231,17 € Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0310/2024
30 017,71 € Budúca Generácia Európy, o.z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0309/2024
34 141,11 € YMCA na Slovensku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0285/2024
61 378,18 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR