Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
0913/2023
135 772,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Jún 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 0213/2024 zo dňa 22.5.2024
0303/2024
0,00 € Hotely mládeže Slovenska, a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva č. 0246/2024/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2024
0246/2024/SPZV
20 000,00 € Združenie Maxa Reinhardta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0238/2024
219 860,00 € Slovenská živnostenská komora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0241/2024
337 949,00 € Asociácia priemyselných zväzov a dopravy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0242/2024
609 764,00 € Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0250/2024
835 185,00 € Republiková únia zamestnávateľov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0240/2024
286 350,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0239/2024
322 142,00 € Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0157/2024
142 799,99 € obec Ipeľské Predmostie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0158/2024
1 542 737,27 € Obec Voderady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Jún 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024
0180/2024
169 476,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0153/2024
834 624,00 € Cirkevná materská škola sv.Jozefa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0154/2024
1 048 928,08 € obec Kolačkov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Jún 2024
Zmluva č. 0211/2024 SVV MŠVVaM SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaM SR na zabezpečenie činností národnej siete servisných centier EURAXESS Slovensko a národného portálu EURAXESS
0211/2024
670 000,00 € SAIA, n. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0126/2024
1 446 151,24 € Alfa Preschool a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0140/2024
179 999,82 € Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0150/2024
5 803 799,56 € Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0148/2024
347 760,00 € Obec Brezany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0151/2024
365 148,00 € mesto Šaštín - Stráže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR