Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
0913/2023
135 772,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Júl 2024
Zmluva o nájme
0215/2024
10 000,00 € Slovenská republika – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0171/2024
364 699,20 € Mgr. Júlia Kozáková - PERINKOVO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Rady vysokých škôl
0305/2024
34 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0327/2024
326 715,05 € Slovenský skauting Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0251/2024
30 003,80 € Občianske združenie SaUvedom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0254/2024
30 685,00 € SYTEV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0262/2024
25 948,43 € Klub Prieskumník - Pathfinder Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0275/2024
48 972,75 € Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0281/2024
30 241,03 € YouthWatch Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0282/2024
30 017,71 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0283/2024
29 236,10 € Mladiinfo Dolný Kubín Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0288/2024
59 136,40 € BEE Volunteer Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0290/2024
58 585,01 € Senica 2.0 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0291/2024
57 295,85 € OZ Verejnô Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0271/2024
151 141,95 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0272/2024
48 167,00 € ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0279/2024
39 097,44 € Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0298/2024
239 011,13 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0299/2024
21 601,37 € NODAM - Združenie detí a mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR