Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva č. /0139/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Levice
/0139/2024
229 200,00 € Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0136/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Vranov nad Topľou
/0136/2024
183 360,00 € Základná škola, Školská 389, Sačurov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0135/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Stará Ľubovňa a Kežmarok
/0135/2024
252 120,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0137/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Stropkov a Svidník
/0137/2024
160 440,00 € Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0134/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom
/0134/2024
160 440,00 € EduPoint – regionálne projekty Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0133/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Humenné, Snina a Medzilaborce
/0133/2024
183 360,00 € DRUHÁ STRANA MINCE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0132/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Topoľčany
/0132/2024
137 520,00 € Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Jún 2024
Zmluva č. /0138/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okres Trebišov
/0138/2024
229 200,00 € Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0112/2024
463 680,00 € Community development s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie účasti v európskom projekte výskumu a vývoja „Cielenie neurodegenerácie indukovanej západnou diétou“ v rámci výzvy Rozsiahle prístupy OMICS k hľadaniu cieľových liekov
0187/2024
345 000,00 € Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0121/2024
1 712 847,38 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0143/2024
713 682,10 € Univerzita J. Selyeho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0144/2024
49 999 987,77 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0237/2024
972 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0218/2024
1 663 087,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0223/2024
1 486 066,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0234/2024
429 130,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0232/2024
558 834,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0217/2024
294 290,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0221/2024
381 989,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR