Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0267/2024
29 794,39 € TENENET o.z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0265/2024
28 577,80 € Informačné centrum mladých Prievidza Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti práce s mládežou v roku 2024
0264/2024
29 236,10 € Informačné centrum mladých Banská Bystrica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0159/2024
581 469,81 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1. Júl 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb a činnosti informátora
0315/2024
19 796,86 € G4S Technology Solutions (SK), s.r.o Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0293/2024
3 500,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0294/2024
35 000,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0295/2024
15 000,00 € Mesto Brezno Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0160/2024
1 557 710,79 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0161/2024
2 978 460,00 € AZET SERVIS s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0064/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0162/2024
0,00 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0164/2024
463 680,00 € Community development s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0141/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0155/2024
0,00 € Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0166/2024
180 000,00 € Gymnázium Považská Bystrica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0167/2024
179 702,30 € Gymnázium Jozefa Lettricha Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
27. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0268/2024
9 600,00 € Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
27. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 0286/2024
0286/2024
35 548 521,00 € 3152 s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
27. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 0287/2024
0287/2024
2 937 600,00 € 3152 s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
0273/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Centrum vedecko-technických informácií SR
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2024
0292/2024
10 993,00 € Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR