Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512699_Z
Zrušená
221 955,60 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513844_Z
Zrušená
3 760,00 € TONEX Plus s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513730_Z
Zrušená
2 340,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513919_Z
Zrušená
997,19 € nanoTECH s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514042_Z
Zrušená
2 088,00 € APL plus, s.r.o. Slovenská správa ciest
30. Apríl 2015
Zmena ručiteľa - dodatok č.2
196043/2
Zrušená
0,00 € Jarmila Heldiová Fond na podporu vzdelávania
2. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514381_Z
Zrušená
5 970,96 € ARMATUREX spol. s r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
2. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514497_Z
Zrušená
1 500,00 € AB SYSTEM SLOVAKIA Základná škola Mojzesovo - Černík
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514306_Z
Zrušená
1 911,50 € Legia, a.s. Trenčianske múzeum v Trenčíne
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201510337_Z
Zrušená
937,29 € KONEX elektro, spol. s r.o. Národný onkologický ústav
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514111_Z
Zrušená
846,00 € AB SYSTEM SLOVAKIA Krajská prokuratúra Prešov
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514354_Z
Zrušená
750,00 € TRADENET s.r.o. Krajská prokuratúra Prešov
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514539_Z
Zrušená
114,00 € Antares Eurotrade s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514474_Z
Zrušená
4 498,98 € HAKOM, s.r.o., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201514421_Z
Zrušená
76 981,20 € OB-BELSTAV, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
3. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514656_Z
Zrušená
11 600,00 € SLOVCARE s.r.o. DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Základného individuálneho poradenstva
NPZIVSE_ZIP_23_2020
Zrušená
780,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Metales Fixing s.r.o.
6. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201514665_Z
Zrušená
1 192,80 € PROVECTUS s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
6. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514422_Z
Zrušená
11 040,00 € E L S T R O T E , spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201514796_Z
Zrušená
38 880,00 € TOPPRO s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny