Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512123_Z
Zrušená
98,40 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
18. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512218_Z
Zrušená
378,00 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
215/UNB/2024
Zrušená
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kaminská Božena
20. August 2019
Zmluva o úvere
305/371/2019
Zrušená
46 230,00 € Andrej Bencel a Radmila Bencelová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512268_Z
Zrušená
3 300,00 € Peter Skubák - AD REM Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512394_Z
Zrušená
8 700,00 € SLOVCARE s.r.o. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512440_Z
Zrušená
2 746,00 € Marián Šupa UNIVERZITA J. SELYEHO
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512483_Z
Zrušená
5 100,00 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - LÚČ
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512309_Z
Zrušená
665,00 € ABAMET, s.r.o. Krajská prokuratúra Prešov
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512437_Z
Zrušená
330,00 € Home&Industry Services s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
22. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512144_Z
Zrušená
1 639,00 € VICOM s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512689_Z
Zrušená
4 750,00 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
23. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512698_Z
Zrušená
1 425,00 € Jozef Križian - GLOBAL PARTNER Protimonopolný úrad SR
23. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512776_Z
Zrušená
24 000,00 € AKD s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512744_Z
Zrušená
1 398,99 € Roman Laco - ROADA Centrum sociálnych služieb - Jesienka
25. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158029_Z
Zrušená
18 492,00 € Quatro Finance s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
25. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201510489_Z
Zrušená
3 180,00 € Stavebné povolenie EU, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
Z201513128_Z
Zrušená
23 400,00 € Construction s.r.o. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
25. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513166_Z
Zrušená
2 730,00 € Ján Rončák - BREL Úrad vlády Slovenskej republiky