Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510573_Z
Zrušená
1 450,00 € GEMINY s.r.o. Mesto Poprad
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510752_Z
Zrušená
8 650,00 € Datacomp s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510829_Z
Zrušená
5 400,00 € HOBLO, spol. s r.o. Košický samosprávny kraj
10. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201510485_Z
Zrušená
4 440,00 € DATALAN, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Jún 2015
Zmluva o dielo
Z201510766_Z
Zrušená
14 400,00 € GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
15. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/K715
VaI/DP/2016/3.1.1-03/K715
Zrušená
199 188,96 € RM Welding s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510923_Z
Zrušená
5 598,00 € DAAX spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511115_Z
Zrušená
7 800,00 € Energy Europe, SE "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
11. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511214_Z
Zrušená
1 500,00 € Skyfall s.r.o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
11. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511228_Z
Zrušená
5 100,00 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510883_Z
Zrušená
347,15 € Martin Gall - MG COMP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511020_Z
Zrušená
650,00 € Viliam Štafurik - RENTON Detský domov Žitavce
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511302_Z
Zrušená
9 480,00 € ARMATUREX spol. s r.o. Domov seniorov ARCHA
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511249_Z
Zrušená
1 598,40 € DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Mesto Dunajská Streda
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511367_Z
Zrušená
1 320,00 € EKO TONER s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511510_Z
Zrušená
113 500,00 € ASOS, s. r. o. Horská záchranná služba
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201511531_Z
Zrušená
5,88 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
16. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511638_Z
Zrušená
3 369,00 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Mesto Krásno nad Kysucou
16. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511649_Z
Zrušená
158 700,00 € EUROMOTOR PLUS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-L624
Zrušená
90 251,66 € Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky