Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512437_Z
Zrušená
330,00 € Home&Industry Services s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
22. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512144_Z
Zrušená
1 639,00 € VICOM s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512689_Z
Zrušená
4 750,00 € Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
23. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201512698_Z
Zrušená
1 425,00 € Jozef Križian - GLOBAL PARTNER Protimonopolný úrad SR
23. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512776_Z
Zrušená
24 000,00 € AKD s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512744_Z
Zrušená
1 398,99 € Roman Laco - ROADA Centrum sociálnych služieb - Jesienka
25. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158029_Z
Zrušená
18 492,00 € Quatro Finance s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
25. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201510489_Z
Zrušená
3 180,00 € Stavebné povolenie EU, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
Z201513128_Z
Zrušená
23 400,00 € Construction s.r.o. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
25. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513166_Z
Zrušená
2 730,00 € Ján Rončák - BREL Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513477_Z
Zrušená
1 480,00 € Peter Skubák - AD REM Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským
26. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513302_Z
Zrušená
606,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201513439_Z
Zrušená
1 186,80 € ANDREA SHOP, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512661_Z
Zrušená
202 800,00 € BASCO SK, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512666_Z
Zrušená
243 600,00 € BASCO SK, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512673_Z
Zrušená
28 538,66 € UNOMED spol. s r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512677_Z
Zrušená
241 848,00 € Med Partners a.s. Fakultná nemocnica Trenčín
29. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512695_Z
Zrušená
215 964,00 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
10. Júl 2015
Kúpna zmluva - pozemok Bánovce nad Bebravou
558/D160/2015
Zrušená
89 000,00 € Stupavský Jozef Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR