Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156957_Z
Zrušená
1 999,99 € Martin Gall - MG COMP Spojená škola
12. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157006_Z
Zrušená
46 440,00 € TM Consulting, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157051_Z
Zrušená
80 640,00 € AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157052_Z
Zrušená
155 000,00 € Newport Group, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157054_Z
Zrušená
159 600,00 € Newport Group, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6. September 2021
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
249/UNB/2021
Zrušená
1,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava RMHC1 s.r.o.
13. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157200_Z
Zrušená
1 440,00 € BSC Line, s.r.o. Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
13. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157238_Z
Zrušená
1 143,08 € KEKO TRADING spol. s r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola
14. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157506_Z
Zrušená
3 636,00 € Marián Šupa Obec Fiľakovské Kováče
15. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157347_Z
Zrušená
44,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
16. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157510_Z
Zrušená
4 438,80 € DIAFAN, s.r.o. Sociálna poisťovňa
16. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157612_Z
Zrušená
199,80 € Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
19. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157336_Z
Zrušená
18 550,00 € MGROUP, s.r.o. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 81102 Bratislava
19. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157571_Z
Zrušená
2 898,00 € Sanita a technika, s.r.o. Zoologická záhrada Bojnice
9. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
13904/2017-M_KVSÚ
Zrušená
227 700,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157885_Z
Zrušená
2 796,00 € DISKUS, s.r.o. Sociálna poisťovňa
20. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158061_Z
Zrušená
1 068,00 € Synerta Transport s.r.o. Ústav merania SAV
21. Máj 2015
Zmluva o dielo
Z20158155_Z
Zrušená
11 000,00 € Construction s.r.o. Obec Veľké Bierovce
21. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158412_Z
Zrušená
7 000,00 € STAEG Slovakia, spol. s r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20157333_Z
Zrušená
48 000,00 € Quatro Finance s.r.o. K13 - Košické kultúrne centrá