Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511228_Z
Zrušená
5 100,00 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510883_Z
Zrušená
347,15 € Martin Gall - MG COMP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511020_Z
Zrušená
650,00 € Viliam Štafurik - RENTON Detský domov Žitavce
12. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511302_Z
Zrušená
9 480,00 € ARMATUREX spol. s r.o. Domov seniorov ARCHA
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511249_Z
Zrušená
1 598,40 € DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Mesto Dunajská Streda
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511367_Z
Zrušená
1 320,00 € EKO TONER s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511510_Z
Zrušená
113 500,00 € ASOS, s. r. o. Horská záchranná služba
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201511531_Z
Zrušená
5,88 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
16. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511638_Z
Zrušená
3 369,00 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Mesto Krásno nad Kysucou
16. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511649_Z
Zrušená
158 700,00 € EUROMOTOR PLUS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-L624
Zrušená
90 251,66 € Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512123_Z
Zrušená
98,40 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
18. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512218_Z
Zrušená
378,00 € Datacomp s.r.o. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
20. August 2019
Zmluva o úvere
305/371/2019
Zrušená
46 230,00 € Andrej Bencel a Radmila Bencelová Štátny fond rozvoja bývania
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512268_Z
Zrušená
3 300,00 € Peter Skubák - AD REM Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512394_Z
Zrušená
8 700,00 € SLOVCARE s.r.o. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512440_Z
Zrušená
2 746,00 € Marián Šupa UNIVERZITA J. SELYEHO
19. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512483_Z
Zrušená
5 100,00 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - LÚČ
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201512309_Z
Zrušená
665,00 € ABAMET, s.r.o. Krajská prokuratúra Prešov
20. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201511980_Z
Zrušená
8 929,88 € I N T E R T E C , obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica