Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
120,42 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
Rámcová kúpna zmluva č.2508/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečný program č. 57907/2022
57909/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.52/2022-23/FPV UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
24 000,00 € BLP-stav s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
Zmluva o spolupráci č.51/2023/FF UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
20 380,80 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125614
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125614
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva č. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126013
Zmluva č. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107126013
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125537
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125537
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
13 000,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
Zmluva o dielo
Doplnená
8 973,60 € Martin Maček Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva - Jozef Mačuga -SM
Rámcová kúpna zmluva
0,00 € Jozef Mačuga-SM Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Dodatok k zmluve FLAGA
Dodatok k zmluve FLAGA
0,82 € Flaga spol.s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Október 2022
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u FRANKA Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € ASSOPROGRESS s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Čirč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa