Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Zmluva
1
1,30 € Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. Júl 2022
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041 ITMS:312011Y720
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041
0,00 € Metodisko-pedagogické centrum Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratmého finančného príspevku číslo: IROP-Z-302021BPL7-223-68
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPL7-223-68
1 353 193,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Júl 2022
Dodatok č.2/2022 Metrostav
Dodatok č.2/2022 Metrostav
4 161 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Júl 2022
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897 - Poistenie majetku
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897
94,01 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
0,00 € KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Jún 2022
Smlouva o poskytovaní služeb
Smlouva o poskytovaní služeb
0,00 € Agentúra EDUCO sro Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. Jún 2022
Dodatok č.1/2022
Dodatok č.1/2022
4,50 € Juraj Galajda Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
0,00 € GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
0,00 € Autoškola Fiamčík Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
0,00 € SPOMAT – Ing. Andrej Hlinka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
0,00 € Eva Jakubianská – rozličný tovar Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
0,00 € SIVON TRANSPORT, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
0,00 € PaS Services s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
0,00 € Mestský úrad Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 55/2021-2022 - OA
Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 46/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 46/2021-2022 - OA
0,00 € Základná škola s materskou školou Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 49/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 49/2021-2022 - OA
0,00 € THALLIA, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 54/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 54/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Ďurková Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa