Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 2/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 2/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Šarišské Jastrabie Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 4/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 4/2022-2023 - OA
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2022-2023 - OA
0,00 € Vybavímevám s. r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 12/2022-2023 - OA
0,00 € ÚPSVaR Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2022-2023 - OA
0,00 € Polícia SR – Dopravný inšpektorát Kežmarok Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
23. September 2022
Rámcové podmienky rozvozu METRO do školskej kuchyne
Rámcové podmienky rozvozu METRO do školskej kuchyne
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. September 2022
ZMLUVA O ODBERE STRAVY č.21/2022
ZMLUVA O ODBERE STRAVY č.21/2022
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Sabinov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. September 2022
Zmluva o dielo UNISTAV
Zmluva o dielo UNISTAV
1 162 423,39 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. September 2022
Zmluva
1
1,30 € Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. Júl 2022
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041 ITMS:312011Y720
DODATOK Č.2 k zmluve č.2020_MPC_NP_Pop_SŠ_041
0,00 € Metodisko-pedagogické centrum Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratmého finančného príspevku číslo: IROP-Z-302021BPL7-223-68
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPL7-223-68
1 353 193,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Júl 2022
Dodatok č.2/2022 Metrostav
Dodatok č.2/2022 Metrostav
4 161 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Júl 2022
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897 - Poistenie majetku
Dodatok k poistnej zmluve č.11-4-16897
94,01 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 40/2021-2022 - OA
0,00 € KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Jún 2022
Smlouva o poskytovaní služeb
Smlouva o poskytovaní služeb
0,00 € Agentúra EDUCO sro Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. Jún 2022
Dodatok č.1/2022
Dodatok č.1/2022
4,50 € Juraj Galajda Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 39/2021-2022 - OA
0,00 € GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 43/2021-2022 - OA
0,00 € Autoškola Fiamčík Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 59/2021-2022 - OA
0,00 € SPOMAT – Ing. Andrej Hlinka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 42/2021-2022 - OA
0,00 € Eva Jakubianská – rozličný tovar Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa