Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 45/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 50/2021-2022 - OA
0,00 € SIVON TRANSPORT, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 48/2021-2022 - OA
0,00 € PaS Services s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 58/2021-2022 - OA
0,00 € Mestský úrad Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 55/2021-2022 - OA
Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 46/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 46/2021-2022 - OA
0,00 € Základná škola s materskou školou Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 49/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 49/2021-2022 - OA
0,00 € THALLIA, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 54/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 54/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Ďurková Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 34/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 34/2021-2022 - OA
0,00 € Základná škola M. R. Štefánika Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 44/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 44/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 47/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 47/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Nižné Ružbachy Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 57/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 57/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Šarišské Jastrabie Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 51/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 51/2021-2022 - OA
0,00 € Obecný úrad Čirč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 53/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 53/2021-2022 - OA
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 56/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 56/2021-2022 - OA
0,00 € Leitech, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
12. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 41/2021-2022 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 41/2021-2022 - OA
0,00 € Spojená škola , Organizačná zložka Obchodná akadémia Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.112/2022/FF UMB - PP
Zmluva o spolupráci č.112/2022/FF UMB - PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Máj 2022
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke
3 754,00 € Luminosus n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.76/2022
Zmluva o spolupráci č.76/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa