Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
4 403 892,59 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Marec 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
4 221 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. Júl 2022
Dodatok č.2/2022 Metrostav
Dodatok č.2/2022 Metrostav
4 161 630,28 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. Marec 2023
dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57
dodatok č.2 k NFP IROP-D2-302021AUZ5-121-57
3 333 951,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratmého finančného príspevku číslo: IROP-Z-302021BPL7-223-68
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BPL7-223-68
1 353 193,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. August 2023
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPL7-223-68 zo dňa 05.08.2022
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68
1 298 513,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
22. September 2023
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
1 218 340,36 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. September 2022
Zmluva o dielo UNISTAV
Zmluva o dielo UNISTAV
1 162 423,39 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
528 216,60 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. August 2023
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
173 371,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
141 380,64 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
125 583,60 € EWES SK, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
16. Február 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
124 274,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. Máj 2023
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o.
38 388,00 € PcProfi s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. Máj 2023
Kúpna zmluva IKT k projektu ITMS2014+: 302021AZS8
Kúpna zmluva OGT
37 180,80 € OGT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. August 2023
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
27 519,60 € Krajm s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. Január 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
24 000,00 € BLP-stav s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
20 380,80 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa