Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
3 539,98 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
0,00 € Hossa family s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
22. September 2023
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
1 218 340,36 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
160,00 € Žilinská univerzita v Žiline Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
125 583,60 € EWES SK, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o.
141 380,64 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
Kúpna zmluva EUROGASTROP, s.r.o. /2/
528 216,60 € EUROGASTROP s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € GTH catering s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150871943
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150871943
25,13 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
04/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
04/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € MOSUPO J&M spol. s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
Zmluva č. 02/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 02/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Mesto Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
7. September 2023
Zmluva č. 03/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 03/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Tis, s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
4. September 2023
Z M L U V A o dodaní suchej stravy
Z M L U V A  o dodaní suchej stravy
0,00 € Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. August 2023
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
Kúpna zmluva Krajm s.r.o.
27 519,60 € Krajm s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. August 2023
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
Kúpna zmluva FELDER Slovensko s.r.o.
173 371,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
17. August 2023
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPL7-223-68 zo dňa 05.08.2022
číslo dodatku: IROP-D1-302021BPL7-223-68
1 298 513,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Júl 2023
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
11-419645
143,28 € Union poisťovňa, a. s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Máj 2023
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
Zmluva č. Dodatok č. 4_k Zmluve o dielo Metrostav
4 403 892,59 € Metrostav a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa