Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
0,00 € Ľubovnianska nemocnica n. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2023-2024 - OA
0,00 € Prefa ORLOV s. r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2023-2024 - OA
0,00 € ZŠ s MŠ Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 10/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 10/2023-2024 - OA
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Október 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4
122,19 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Október 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
142 267,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Október 2023
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
30 800,00 € AUTOMAPE-spol s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. Október 2023
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Prešove Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu: ITMS2014+:312011Z574
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku0912-2020 D3
329 716,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. Október 2023
Zmluva - ZŠ sv.Anny
Zmluva - ZŠ sv.Anny
2,30 € Špeciálna základná škola sv. Anny Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. Október 2023
Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom
Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom
2,30 € Základná škola pre žiakov s autizmom sv. Anny Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
4. Október 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3
3 539,98 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro
0,00 € Hossa family s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
22. September 2023
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
Dodatok č. 1_k Zmluve o dielo Unistav
1 218 340,36 € UNISTAV, s.r.o., Prešov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. September 2023
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
26 738,40 € Gastro Vrábeľ s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
160,00 € Žilinská univerzita v Žiline Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
19. September 2023
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o.
125 583,60 € EWES SK, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa