Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2023-2024 - OA Obstarávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2023-2024 - OA Obstarávateľ
0,00 € mkem spol. s r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 16/2023-2024 - OA
0,00 € : SPOMAT SR Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Kolačkov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 11/2023-2024 - OA
0,00 € ZŠ s MŠ Plaveč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Vislanka Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2023-2024 - OA
0,00 € Jozef Varchol, Bc. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Toporec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 06/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 06/2023-2024 - OA
0,00 € POĽANKA, s. r. o. RPS Litmanová Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 15/2023-2024 - OA Obstarávateľ
0,00 € Ľubovnianska nemocnica n. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 08/2023-2024 - OA
0,00 € Prefa ORLOV s. r. o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 01/2023-2024 - OA
0,00 € Obecný úrad Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2023-2024 - OA
0,00 € ZŠ s MŠ Jarabina Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 10/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 10/2023-2024 - OA
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
26. Október 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-4-16897 Dodatok číslo 4
122,19 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. Október 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve FELDER Slovensko s.r.o.
142 267,20 € FELDER Slovensko s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
24. Október 2023
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
Kúpna zmluva AUTOMAPE-spol s r.o.
30 800,00 € AUTOMAPE-spol s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
11. Október 2023
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
Dohoda č. 112/2023/ RÚŠS
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Prešove Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu: ITMS2014+:312011Z574
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku0912-2020 D3
329 716,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
Zmluva o spolupráci "PP pre školy - prepájame teóriu s praxou"
0,00 € Poradca podnikateľa spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. Október 2023
Zmluva - ZŠ sv.Anny
Zmluva - ZŠ sv.Anny
2,30 € Špeciálna základná škola sv. Anny Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa