Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja č. 2022/01
13 000,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.75000015511
0,00 € Slovenský plyn.priemysel Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
Zmluva o dielo
Doplnená
8 973,60 € Martin Maček Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č.ssjsl- 3/2022 časť 1,2,3,4 - OA
20 718,00 € K.A.B.A. Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva - Jozef Mačuga -SM
Rámcová kúpna zmluva
0,00 € Jozef Mačuga-SM Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
25. November 2022
Dodatok k zmluve FLAGA
Dodatok k zmluve FLAGA
0,82 € Flaga spol.s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
21. Október 2022
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 03/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u FRANKA Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 02/2022/DV o duálnom vzdelávaní
0,00 € ASSOPROGRESS s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 01/DV/2022 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 3/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Čirč Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 5/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 5/2022-2023 - OA
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 6/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 6/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Jakubany Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 7/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 7/2022-2023 - OA
0,00 € PaS Services s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 8/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 8/2022-2023 - OA
0,00 € Obecný úrad Nižné Ružbachy Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 9/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 9/2022-2023 - OA
0,00 € THALLIA, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2022-2023 - OA
0,00 € Agro Raslavice, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
3. Október 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností FINQ
Dohoda o postúpení práv a povinností FINQ
0,00 € Finq Centrum, n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. September 2022
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2022/2053
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2022/2053
0,00 € LETart production Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 1/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 1/2022-2023 - OA
0,00 € Mestský úrad Podolínec Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 14/2022-2023 - OA
0,00 € Základná škola s materskou školou Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa