Centrálny register zmlúv

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
0,00 € Finq Centrum, n.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
4. December 2023
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. poistnej zmluvy 11-4-16897 Dodatok číslo 6
Číslo poistnej zmluvy 11-4-16897 Dodatok číslo 6
228,49 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424939
Číslo poistnej zmluvy: 11-424939
6 063,08 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902374
PZP č.72902374
673,00 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
1. December 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901374
KASKO č: 78901374
631,14 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
18. Október 2023
Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023
Nájomná zmluva č.1351/VSD/2023
700,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
30. November 2023
Kúpna zmluva Autocont s.r.o.
Kúpna zmluva Autocont č.SKBZ-230268
119 606,40 € AUTOCONT s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
27. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Mivasoft z 8.11.2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Mivasoft
0,00 € Mivasoft spol. s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
20. November 2023
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 5
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 5
113,06 € Union poisťovňa a.s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. November 2023
PV Zmluva č. 8 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 8 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
4,00 € Gurmen s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
10. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 17/2023-2024 - OA
0,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
8. November 2023
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
Kúpna zmluva Mivasoft -vybavenie stolárov 06/23
163 545,60 € MIVASOFT spol. s r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 2 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 2 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
4,00 € Mary Ann Gurega - Penzión Gurmen Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 3 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 3 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Chata Pieniny, s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
2,00 € Rímskokatolícka cirkev Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Bondra & Co, s.r.o. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € The Razor Queen s.r.o Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Dominika Štelmachová Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
6. November 2023
PV ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2023-2024 - OA
PV ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 03/2023-2024 - OA
0,00 € Zenit v. o. s. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 09/2023-2024 - OA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 09/2023-2024 - OA
0,00 € ÚPSVaR Kežmarok Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa