Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
12/2024
0,00 € Akad. mal. Zuzana Chovanová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Február 2024
Zmluva o dielo na realizáciu reštaurátorských prác
11/2024
17 500,00 € Akad. mal. Zuzana Chovanová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. Február 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
09/2024
17 701,49 € Tomáš Dinis Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. Február 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
10/2024
14 185,16 € Tomáš Dinis Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. Február 2024
Licenčná zmluva
8/2024
0,00 € PhDr. Dalibor Mikulík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. Január 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
7/2024
0,00 € SLOVGRAM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Január 2024
Zmluva č. 20/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
6/2024
210,00 € Zväz múzeí na Slovensku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
25. Január 2024
Komisionárska zmluva
5/2024
0,00 € MONS CASTRI o.z. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. Január 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
4/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Január 2024
Dohoda
1/2024
0,00 € Bc. Timotej Fedor Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2/2024
0,00 € PhDr. Dalibor Mikulík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
3/2024
0,00 € Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
0,00 € Ing. Michaela Arendáčová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
82/2023
0,00 € Ing. Samuel Bruss Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
83/2023
0,00 € Miroslav Gancarčík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
84/2023
0,00 € Pavol Haničák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
85/2023
0,00 € Marta Kmečová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
86/2023
0,00 € Štefan Kovaľ Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
87/2023
0,00 € Ján Mamrilla Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
88/2023
0,00 € Martina Petijová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni