Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
71/2023
300,00 € Mgr. Peter Obuch, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
13. November 2023
Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie obojstrannej cirkevnej zástavy“
69/2023
3 750,00 € Mgr. art. Erika Benická Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Október 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
68/2023
15 602,16 € Stavebná firma Tomáš Dinis Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. September 2023
Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom
67/2023
0,00 € Timotej Fedor Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
58/2023
15,00 € Mgr. Ľubica Kovaľová – STUDIO EXTREM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
59/2023
15,00 € SLAVOSPORT s.r.o Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
60/2023
15,00 € EMNY PLUS Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
61/2023
15,00 € Anton Sirotňak Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
62/2023
15,00 € Gabriel Foťko Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
63/2023
15,00 € Patrik Kolbasa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
64/2023
15,00 € PS OSLI Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
65/2023
15,00 € Jozef Príhoda Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
66/2023
15,00 € Karol Smrek Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Zmluva o výkone autorského dozoru
55/2023
10 000,00 € Chronogram, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
56/2023
10 985,00 € SLOVAKIA SUPERVISION, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Mandátna zmluva č. 146/2023
57/2023
9 738,00 € Mgr. Emília Malíková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 4/2023
54/2023
0,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
11. August 2023
Komisionárska zmluva
53/2023
0,00 € Kaneron s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. August 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
49/2023
45,00 € ZO SZV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. August 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
50/2023
15,00 € APIGOLD Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni