Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 2/2013
10/2023
Doplnená
5 811,01 € Rádio LUMEN, spol. s r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
10. Február 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 6/2014 zo dňa 24.1.2014
9/2023
Doplnená
1 332,63 € Prvá internetová, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Február 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 30/2014 zo dňa 30.4.20214
7/2023
Doplnená
2 086,26 € D.J.K. spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Február 2023
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 1/2013 zo dňa 25.3.2013
8/2023
Doplnená
9 361,70 € Jozef Simoník Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 01/2023
6/2023
1 000,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Wawel Royal Castle - State Art Collection
18. Január 2023
Darovacia zmluva č. 19/2022
5/2023
0,00 € Zuzana Kocúnová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
10. Január 2023
Zmluva č. 20/2023 o platbe členského príspevku
4/2023
230,00 € Zväz múzeí na Slovensku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Január 2023
Dohoda o ukončení Projektovej zmluvy na realizáciu projektu v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu
3/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
2/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 3/2021
1/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Bazilika sv. Benedikta - Hronský Beňadik
15. December 2022
Nájomná zmluva
106/2022
0,00 € Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. December 2022
Kolektívna zmluva 2023-2024
114/2022
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
112/2022
2 272,86 € Slovak Telekom, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015507
113/2022
472,44 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
108/2022
15,00 € Henrich Papcún Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
109/2022
15,00 € Eva Garstková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
110/2022
15,00 € Martin Kopčák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
111/2022
15,00 € Marek Kovaľ Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021
107/2022
0,00 € Východoslovské múzeum v Košiciach Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. December 2022
Nájomná zmluva
105/2022
0,00 € Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni