Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
30/2023
57,60 € SLOVGRAM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
29/2023
0,00 € Kamil Bjelončík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
26/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košie Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
27/2023
0,00 € Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
28/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 39490/2023/p (EFT POS)
24/2023
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
3. Máj 2023
Zmluva o nájme č. 118/2023
25/2023
Doplnená
1 000,00 € MARK MEDIA s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
20/2023
0,00 € Mgr. Zdenko Vislocký Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
21/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
22/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Kamil Bjelončík
27. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
23/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubomír Kopčák
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 119/2023 na vytvorenie a servis webovej stránky
19/2023
3 240,00 € Puntino s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-362-02142
18/2023
5 500,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa č. 96/2023
17/2023
3 580,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA č. 11-59227, poistenie vnútroštátnej výstavy
16/2023
180,43 € Union poisťovňa, a. s Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-521-01696
15/2023
15 000,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
6. Marec 2023
Dohoda č. 23/38/060/68 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
14/2023
8 558,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Február 2023
Zmluva č. 7/334/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
13/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
12/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Február 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3/2013 zo dňa 25. 03. 2013
11/2023
Doplnená
1 366,93 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni