Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
83/2023
0,00 € Miroslav Gancarčík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
84/2023
0,00 € Pavol Haničák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
85/2023
0,00 € Marta Kmečová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
86/2023
0,00 € Štefan Kovaľ Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
87/2023
0,00 € Ján Mamrilla Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
88/2023
0,00 € Martina Petijová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
89/2023
0,00 € Stanislav Potanka Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
90/2023
0,00 € Michal Sarnecký Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
91/2023
0,00 € Jozefína Tokarčíková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
92/2023
350,00 € Agáta Kaletová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2023
Zmluva o dielo
80/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. December 2023
Zmluva o dielo 167/2023
77/2023
27 900,36 € D+K ALARM s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. December 2023
ZMLUVA O DIELO 168/2023
78/2023
11 970,60 € D+K ALARM s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. December 2023
ZMLUVA O DIELO 169/2023
79/2023
15 659,00 € D+K ALARM s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. November 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424891
76/2023
0,00 € Union poisťovňa, a. s Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
12 694,00 € FOTO LINER Piotr Jaworek Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie KASKO motorových vozidiel, č. 78901466
72/2023
578,45 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, č. 72902435
73/2023
349,00 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, č. 78901491
74/2023
210,00 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
70/2023
400,00 € Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni