Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
43/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubomír Kopčák
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
44/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
41/2022
0,00 € Miroslav Gancarčík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 10/2022
42/2022
0,00 € Michal Sarnecký Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
39/2022
3 780,00 € Miloslav Vanc Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. Jún 2022
Zmluva o výpožičke umeleckých diel
40/2022
Doplnená
0,00 € Lucia Tallová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 5/2022
38/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
2. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2022
37/2022
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 01/2022
33/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni PaeDr. Anna Ondrušeková
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 02/2022
34/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Mgr. Monika Pavelčíková
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 03/2022
35/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni PhDr. Terézia Krafčíková
11. Máj 2022
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
32/2022
44 400,00 € Sokoliarska skupina sv. Bavona Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 zo dňa 2.5.2022
31/2022
0,00 € MARMON, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
30/2022
50,00 € Milan Grič ml. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2022
23/2022
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2013 zo dňa 25.3.2013
26/2022
144,56 € Rádio LUMEN, spol. s r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 30/2014
27/2022
51,90 € D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2014
28/2022
33,15 € Prvá internetová, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2013
29/2022
34,00 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. 4/2022
24/2022
Doplnená
0,00 € Múzeum v Kežmarku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni