Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 02/2022
34/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Mgr. Monika Pavelčíková
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 03/2022
35/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni PhDr. Terézia Krafčíková
11. Máj 2022
Zmluva o dielo na poskytnutie služby
32/2022
44 400,00 € Sokoliarska skupina sv. Bavona Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 zo dňa 2.5.2022
31/2022
0,00 € MARMON, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
30/2022
50,00 € Milan Grič ml. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2022
23/2022
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2013 zo dňa 25.3.2013
26/2022
144,56 € Rádio LUMEN, spol. s r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 30/2014
27/2022
51,90 € D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2014
28/2022
33,15 € Prvá internetová, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2013
29/2022
34,00 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. 4/2022
24/2022
Doplnená
0,00 € Múzeum v Kežmarku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2022
Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku
25/2022
7 988,40 € Prešovský samosprávny kraj (PSK) Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
11. Apríl 2022
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov.
22/2022
57,60 € Slovgram Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni