Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
21/2024
0,00 € TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Obec Michaľany
24. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 230120 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
020/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Michaľany
10. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
019/2024
1 637,67 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
6. Máj 2024
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
018/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Michaľany
11. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
017/2024
1 700,00 € SLOV-DEPO, s.r.o. Obec Michaľany
4. Apríl 2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
016/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Michaľany
3. Apríl 2024
Dohoda číslo 24/45//054/32 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
015/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Michaľany
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0778 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
014/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Michaľany
18. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 9/2024
013/2024
2 400,00 € BOSKOV s.r.o. Obec Michaľany
15. Marec 2024
Zmluva o dielo a dodávke stavebných prác
012/2024
1 458,81 € WINDORS s.r.o. Obec Michaľany
15. Marec 2024
Dodatok č. 4 Zmluvy o dielo č. 1/2020 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
011/2024
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Michaľany
15. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
010/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
15. Marec 2024
Mandátna zmluva č. 7/2024
09/2024
1 300,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Michaľany
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230120 08U2 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
08/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Michaľany
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
07/2024
0,00 € Mesto Košice Obec Michaľany
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
06/2024
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Obec Michaľany
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
05/2024
0,00 € Mesto Trebišov Obec Michaľany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
04/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Michaľany
17. Január 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
032024
13 500,00 € TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
01/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 339/2, Michaľany Obec Michaľany