Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva č. 28/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov/dotácie/ na rok 2022
028/2022
0,00 € Gréckokatolícky farský úrad Lastovce Obec Michaľany
17. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
027/2022
35 813,46 € Peter Beca AZ Obec Michaľany
17. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
026/2022
137 789,36 € Marián Kalinič- Top Kov Obec Michaľany
12. Máj 2022
Zmluva č. 24/2022
024/2022
1 000,00 € OLD STARS Michaľany Obec Michaľany
9. Máj 2022
Zmluva č. 322 0749
023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Michaľany
6. Máj 2022
Mandátna zmluva č. 1/05/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva
022/2022
960,00 € Anna Olahová Obec Michaľany
2. Máj 2022
Dohoda číslo: 22/45/054/96
021/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
25. Apríl 2022
Zmluva č.19/2022 o dodávke plynu
019/2022
0,00 € SPP, a.s. Obec Michaľany
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02130
020/2022
700,00 € Fond na podporu umenia Obec Michaľany
12. Apríl 2022
Zmluva č.18/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2022/018
0,00 € Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Obec Michaľany
11. Apríl 2022
Zmluva č.17/2022-Nájomná zmluva
2022/017
400,00 € Zdenko Čikoš Obec Michaľany
11. September 2023
Zmluva o dielo č. 50/2023
50/2023
422 547,10 € Kazar s.r.o. Obec Michaľany