Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Dodatok k mandátnej zmluve
017/2023
0,00 € Viktor Naď - VIMA Obec Michaľany
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
016/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. Obec Michaľany
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č. 2023000462
015/2023
0,00 € Mesto Košice Obec Michaľany
3. Marec 2023
Dohoda 23/45/054/130
013/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
3. Marec 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie č. 5192258852
014/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
28. Február 2023
Prílohy k zmluve o dielo č. 07022023
9/2023
0,00 € RELIEN s.r.o Obec Michaľany
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202215
012/2023
0,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Michaľany
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
011/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 339/2, Michaľany Obec Michaľany
21. Február 2023
Darovacia zmluva o správe majetku štátu
06/2022
0,00 € Slovenská republika-Štatistický úrad SR Obec Michaľany
21. Február 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
010/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2018.03-21vs2 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
08/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Michaľany
7. Február 2023
Zmluva č. 7/2023
07/2023
2 800,00 € Obecný stolnotenisový klub Michaľany o.z. Obec Michaľany
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
06/2023
180,00 € SM-CONSULT, s.r.o. Obec Michaľany
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
03/2023
600,00 € Zdenko Čikoš Obec Michaľany
20. Január 2023
Dohoda č. 23/45/010/85
05/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
20. Január 2023
Zmluva č. 4/2023
04/2023
13 500,00 € Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
12. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
02/2023
0,00 € VEQER, s.r.o. Obec Michaľany
11. Január 2023
Darovacia zmluva
01/2023
500,00 € AXBENET, s.r.o. Obec Michaľany
14. December 2022

067/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
1. December 2022
Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 52/2022
066/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Michaľany