Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu
042/2023
0,00 € MP Profit Trade a.s. Obec Michaľany
30. Máj 2023
Zmluva č.37/2023
037/2023
500,00 € Miestny spolok SČK Michaľany Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 38/2023
038/2023
1 000,00 € PRIMA ŠKOLA, občianske združenie Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 39/2023
039/2023
5 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského, Kazimír Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 36/2023
036/2023
0,00 € Old Stars Michaľany Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 35/2023
0352023
0,00 € ROŇAVČATÁ, občianske združenie Obec Michaľany
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/130
040/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
29. Máj 2023
Dodatok č.1 k dohode číslo 23/45/054/199
041/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
034/2023
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Obec Michaľany
3. Máj 2023
Zmluva č. 3/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
033/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
3. Máj 2023
Zmluva č. 3230771
032/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Michaľany
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva
031/2023
0,00 € Obec Ruskov Obec Michaľany
26. Apríl 2023
Dohoda číslo 23/45/054/634
030/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
24. Apríl 2023
Úrazové poistenie – poistná zmluva 5190059030
029/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
24. Apríl 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie 5190059029
028/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
13. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
026/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
13. Apríl 2023
Licenčná zmluva č. 20230108
025/2023
120,00 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Obec Michaľany
3. Apríl 2023
Zmluva č.23/2023/CO o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“.
023/2023
0,00 € Ing. Ján Kočiš BEPOP Obec Michaľany
3. Apríl 2023
Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva
024/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Michaľany
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mObec“
022/2023
0,00 € T-Mapy s.r.o. Obec Michaľany