Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva č.18/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2022/018
0,00 € Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Obec Michaľany
25. Apríl 2022
Zmluva č.19/2022 o dodávke plynu
019/2022
0,00 € SPP, a.s. Obec Michaľany
2. Máj 2022
Dohoda číslo: 22/45/054/96
021/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
18. Máj 2022
Zmluva č. 28/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov/dotácie/ na rok 2022
028/2022
0,00 € Gréckokatolícky farský úrad Lastovce Obec Michaľany
23. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
030/2022
0,00 € Obchodná akadémia Obec Michaľany
23. Máj 2022
Dohoda č. 5/III/A5-2022 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
029/2022
0,00 € Obchodná akadémia Obec Michaľany
30. Máj 2022
Zmluva o zorganizovaní kultúrneho /spoločenského podujatia
025/2022
0,00 € Marián Čekovský Obec Michaľany
27. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
034/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
035/2022
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Michaľany
13. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019 MPC NP POP MŠ 024
037/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Michaľany
29. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ – KE- VO-588/2022
038/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
8. August 2022
Dohoda č. 39/2022 o spolufinancovaní zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Michaľany
039/2022
0,00 € Rentax, a.s. Obec Michaľany
10. August 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307707C/2022
040/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o dodávke plynu
047/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Obec Michaľany
23. August 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307707C/2022
046/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
23. August 2022
Mandátna zmluva č. 10/2022
044/2022
0,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
043/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
26. September 2022
Záložná zmluva č. 800/130/2020
055/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Michaľany
26. September 2022
Záložná zmluva č. 800/129/2020
054/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Michaľany
26. September 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
053/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Michaľany