Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o dielo č. 50/2023
50/2023
422 547,10 € Kazar s.r.o. Obec Michaľany
17. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 26/2022
026/2022
137 789,36 € Marián Kalinič- Top Kov Obec Michaľany
17. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 27/2022
027/2022
35 813,46 € Peter Beca AZ Obec Michaľany
20. Január 2023
Zmluva č. 4/2023
04/2023
13 500,00 € Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
17. Január 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
032024
13 500,00 € TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
24. Máj 2022
Zmluva č. 31/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022
031/2022
5 000,00 € Reformovaný farský úrad Michaľany Obec Michaľany
29. Máj 2023
Zmluva č. 39/2023
039/2023
5 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského, Kazimír Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 202208_80
045/2022
3 840,00 € BOSKOV s.r.o. Obec Michaľany
9. Máj 2022
Zmluva č. 322 0749
023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Michaľany
3. Máj 2023
Zmluva č. 3230771
032/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Michaľany
25. Marec 2024
Zmluva č. 324 0778 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
014/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Michaľany
7. Február 2023
Zmluva č. 7/2023
07/2023
2 800,00 € Obecný stolnotenisový klub Michaľany o.z. Obec Michaľany
12. September 2022
Zmluva o reklame
048/2022
2 400,00 € LOOK SERVICE s.r.o. Obec Michaľany
18. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 9/2024
013/2024
2 400,00 € BOSKOV s.r.o. Obec Michaľany
3. November 2022
Dohoda o sponzorskom dare
060/2022
2 000,00 € AXBENET, s.r.o. Obec Michaľany
11. Apríl 2024
Zmluva o sponzorskom dare
017/2024
1 700,00 € SLOV-DEPO, s.r.o. Obec Michaľany
10. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
019/2024
1 637,67 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03972
042/2022
1 500,00 € Fond na podporu umenia Obec Michaľany
15. Marec 2024
Zmluva o dielo a dodávke stavebných prác
012/2024
1 458,81 € WINDORS s.r.o. Obec Michaľany
15. Marec 2024
Mandátna zmluva č. 7/2024
09/2024
1 300,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Michaľany