Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
032024
13 500,00 € TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
01/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 339/2, Michaľany Obec Michaľany
8. Január 2024
Dohoda č. 2/2024 o spolufinancovaní zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Michaľany
012024
0,00 € Marek Gašpar - MG Obec Michaľany
18. December 2023
Dodatok č. 2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 52/2022
061/2023
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Michaľany
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
060/2023
0,00 € AS EKO s.r.o. Obec Michaľany
29. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
058/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
30. Október 2023
Darovacia zmluva
057/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci N20231024022
056/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Michaľany
16. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
055/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Michaľany
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
054/2023
1 260,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Michaľany
4. Október 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
053/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Michaľany
29. September 2023
Dohoda číslo: 23/45/054/1721 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS v obci
052/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-42/2022-TV
051/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 45/2023
045/2023
0,00 € OLI ihriská s. r. o. Obec Michaľany
21. August 2023
Zmluva č. 2023 KGR POP3MŠ PKPO 179
049/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Michaľany
26. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509000620
048/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Michaľany
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03117
047/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Obec Michaľany
3. Júl 2023
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2013
046/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Obec Michaľany
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z BOXu
044/2023
0,00 € Zásielkovňa s. r. o. Obec Michaľany
26. Jún 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200129025
043/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Michaľany