Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
050/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
26. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
049/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
12. September 2022
Zmluva o reklame
048/2022
2 400,00 € LOOK SERVICE s.r.o. Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o dodávke plynu
047/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Obec Michaľany
23. August 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307707C/2022
046/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 202208_80
045/2022
3 840,00 € BOSKOV s.r.o. Obec Michaľany
23. August 2022
Mandátna zmluva č. 10/2022
044/2022
0,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
043/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03972
042/2022
1 500,00 € Fond na podporu umenia Obec Michaľany
10. August 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307707C/2022
040/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
8. August 2022
Dohoda č. 39/2022 o spolufinancovaní zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Michaľany
039/2022
0,00 € Rentax, a.s. Obec Michaľany
29. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ – KE- VO-588/2022
038/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
13. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019 MPC NP POP MŠ 024
037/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Michaľany
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
035/2022
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Michaľany
27. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
034/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Michaľany
15. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 32/2022
032/2022
600,00 € Anna Olahová Obec Michaľany
30. Máj 2022
Zmluva o zorganizovaní kultúrneho /spoločenského podujatia
025/2022
0,00 € Marián Čekovský Obec Michaľany
24. Máj 2022
Zmluva č. 31/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022
031/2022
5 000,00 € Reformovaný farský úrad Michaľany Obec Michaľany
23. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
030/2022
0,00 € Obchodná akadémia Obec Michaľany
23. Máj 2022
Dohoda č. 5/III/A5-2022 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
029/2022
0,00 € Obchodná akadémia Obec Michaľany