Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Nájomná zmluva na prejom miesta na umiestnenie rekladmného pútača.
KA-2024/120-OCÚ
50,00 € Viktória Sokolová Chovancová Obec Kamenica
27. Máj 2024
25.000
KA-2024/126-OCÚ
0,00 € Štefan Mizerák Obec Kamenica
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
KA-2024/126-OCÚ
25 000,00 € Štefan Mizerák Obec Kamenica
24. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU
KA-2024/121-OCÚ
3 000,00 € P&B, s. r. o. Obec Kamenica
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
KA-2024/117-OCÚ
29 593,20 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. t. Obec Kamenica
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30. 10. 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30. 10. 2023
0,00 € Mgr. Ladisav Matús Obec Kamenica
23. Apríl 2024
Gigaset aparát
Kúpna zmluva 9943117190
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kamenica
23. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028934038
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Kamenica
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30. 10. 2023
KA-2024/103-OCÚ
0,00 € Mgr. Ladislav Matús Obec Kamenica
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 132202416
132202416
1 560,00 € Ekofond SPP, n. o. Obec Kamenica
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 132202416
KA-2024/094-OCÚ
1 560,00 € Ekofond SPP, n.o. Obec Kamenica
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
KA-2024/092-OCÚ
579,31 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kamenica
25. Marec 2024
ZMLUVA č. 1424 349 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1424 349
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
14. Marec 2024
DOHODA č. 24/37/010/69
KA-2024/073-OCÚ
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Kamenica
13. Marec 2024
DOHODA č. 24/37/010/69
24/37/010/69
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kamenica
11. Marec 2024
Príloha číslo 1 k Zmluve č. VSN0707201506
KA-2024/072-OCÚ
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Kamenica
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
KA-2024/055-OCÚ
0,52 € Oáza, n. o., Obec Kamenica
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
KA-2024055-OCÚ
0,00 € Oáza, n. o. Obec Kamenica
7. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom.
KA-2024/047-OCÚ
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Kamenica
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
2/2024
1 500,00 € Stolnotenisový klub Kamenica Obec Kamenica