Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY uzavretej dňa 14. 05. 2021
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
9 713,58 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJMNEJ ZMLUVY
KA-2023/230-OCÚ
9 713,00 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO
25/10/2023
59 767,61 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 25/10/2023
KA-2023/222-OCÚ
59 767,00 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
30. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
KA-2023/218-OCÚ
18 473,50 € Mgr. Ladislav Matús Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
384 3849317143
33,71 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
KA-2023/217-OCÚ
33,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., VIG Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
RA-SNCA/20202938
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
KA-2023/215-OCÚ
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica
23. Október 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
KA-2023/123-OCÚ
0,00 € FRAPET s. r. o., Obec Kamenica
27. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/197-OCÚ
0,00 € Martina Angelovičová Obec Kamenica
22. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
KA-2023/193-OCÚ
9 080,00 € FRAPET s. r. o. Obec Kamenica
22. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
9 080,00 € FRAPET s. r. o. Obec Kamenica
18. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 2447/2023
2447/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Kamenica
18. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 2447/2023
KA-2023/189-OCÚ
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Kamenica
5. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/184-OCÚ
0,00 € Ing. Peter Angelovič Obec Kamenica
5. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Martina Angelovičová Obec Kamenica
4. September 2023
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
4. September 2023
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
KA-2023/183-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica