Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
ZMLUVA č. 1123/2023/OPR o poskytnutí dotácie
KA-2023/178-OCÚ
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kamenica
11. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č.p.: KRHZ-PO-VO-183-033/2023
KA-2023/169-OCÚ
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Kamenica
1. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA
KRHZ-PO-VO-183-033/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Kamenica
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_TEL_014_2023
KA-2023/167-OCÚ
29 820,00 € IKF Service, s. r. o. Obec Kamenica
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_ZSaMS_015_2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_ZSaMS_015_2023
28 200,00 € IKF Service, s. r. o. Obec Kamenica
27. Júl 2023
ZMLUVA č. 50-000165477PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd...
50-000165477PO2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Kamenica
27. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s., Obec Kamenica
27. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúce zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
Zmluva o uzavretí budúce zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena)
0,00 € Povinní - Pavlisnký Vladimír, Piskura Andrej, Oprávnený - VSD, a.s. Obec Kamenica
17. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spoločnom úrade pre vedenie ekonomickej agendy v školstve zo dňa 1. 1. 2005
KA-2023/161-OCÚ
0,00 € Mesto Lipany Obec Kamenica
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
4/2023
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
KA-2023/159-OCÚ
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
3. Júl 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
3. Júl 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF
KA-2023/154-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
14. Jún 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-004
0,00 € Mizerák Štefan Obec Kamenica
12. Jún 2023
SMLUVA O ÚČINKOVÁNÍ SKUPINY ARGEMA V KULTÚRNÍM POŘADU
KA-2023/138-OCÚ
4 700,00 € Miloslav Rozner Obec Kamenica
7. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO NA VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU
KA-2023/134-OCÚ
1 800,00 € Jozef Kanuščák Obec Kamenica
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 1423 358 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423 358
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 1423 358 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
KA-2023/115-OCÚ
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
3. Marec 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E2951 08U01
KA-2023/073-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
KA-2023/099-OCÚ
672,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kamenica