Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Kúpna zmluva č. 03767/2023-PKZ-K40344/23.00
03767/2023-PKZ-K40344/23.00
317,87 € Slovenský pozemkový fond Obec Kamenica
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
5/2024
3 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE SOKOĽ-MINČOL Obec Kamenica
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
4/2024
0,00 € eRko-HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024 č. 4/2024
KA-2024/025-OCÚ
1 800,00 € eRko-hksd, Územie Východ Obec Kamenica
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
KA-2024/021-OCÚ
533,86 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kamenica
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
KA-2024/013-OCÚ
3 000,00 € OZ SOKOĽ-MINČOL Obec Kamenica
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
1/2024
18 000,00 € Futbalový klub Kamenica Obec Kamenica
2. Január 2024
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY č. 3806/2023
KA-2023/247-OCÚ
171,00 € MAGNAE ENERGIA a. s., Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany Obec Kamenica
8. December 2023
DOHODA O UROVNANÍ
KA-2023/236-OCÚ
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kamenica
4. December 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
KA-2023/233-OCÚ
0,00 € Slovenská správa ciest Obec Kamenica
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY uzavretej dňa 14. 05. 2021
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
9 713,58 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJMNEJ ZMLUVY
KA-2023/230-OCÚ
9 713,00 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO
25/10/2023
59 767,61 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 25/10/2023
KA-2023/222-OCÚ
59 767,00 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
30. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
KA-2023/218-OCÚ
18 473,50 € Mgr. Ladislav Matús Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla" - povodňový vozík
384 3849317143
33,71 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
26. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
KA-2023/217-OCÚ
33,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., VIG Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
RA-SNCA/20202938
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica
24. Október 2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
KA-2023/215-OCÚ
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kamenica