Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-002
0,00 € Martin Urda Obec Kamenica
13. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-001
0,00 € Václav A ndraščík a Helena Andraščíková Obec Kamenica
13. Marec 2023
DOHODA č. 23/37/010/106
23/37/010/106
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Kamenica
7. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
ZoD_IKF_KAMENICA_PD_003_2023
18 240,00 € IKF Service, s. r. o., Obec Kamenica
6. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
KA-2023/077-OCÚ
0,00 € Východoslovenská energetika a. s., Obec Kamenica
3. Marec 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
E2951 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
1. Marec 2023
Kúpna zmluva
KA-2023/070-OCÚ
150,00 € Andrej Turák Obec Kamenica
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
2/2023
1 400,00 € Stolnotenisový klub Obec Kamenica
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
3/2023
5 000,00 € ZDRUŽENIE KAMENNÁ VEŽA Obec Kamenica
16. Február 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN070201506
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN070201506
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Kamenica
16. Február 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0707201506
KA-2023/062-OCÚ
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Kamenica
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
KA-2023/055-OCÚ
0,00 € Marius Pedersen a. s. Obec Kamenica
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
KA-2023/057-OCÚ
18 000,00 € Futbalový klub Kamenica - príjemca Obec Kamenica
10. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy 3619841931 na diaľku
3619841931
701,38 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group Obec Kamenica
10. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy 3619841931 na diaľku
KA-2022/300-OCÚ
701,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu
KA-2022/293-OCÚ
0,00 € CBR s. r. o. Obec Kamenica
27. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
KA-2022/294-OCÚ
14 400,00 € JUDr. Martin Staroň, advokát Obec Kamenica
27. December 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
199 685,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
27. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
20. December 2022
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 01/2023_PVO
KA-2022/288-OCÚ
1 440,00 € TENDERTEAM s. r. o., Obec Kamenica