Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
199 685,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
27. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
20. December 2022
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 01/2023_PVO
KA-2022/288-OCÚ
1 440,00 € TENDERTEAM s. r. o., Obec Kamenica
16. December 2022
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 01/2023_PVO
01/2023_PVO
2 880,00 € TENDERTEAM s. r. o. Obec Kamenica
12. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
KA-2022/281-OCÚ
30 100,00 € Obec Kúty Obec Kamenica
5. December 2022
ZMLUVA O DIELO č. Z23-015-0072
KA-2022/275-OCÚ
288 499,43 € Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva pre umiestnenie z-boxu
KA-2022/230-OCÚ
1,00 € Packeta Slovakia s. r. o., Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva č. 0020/2022/12
0020/2022/12
22,00 € KRIŽAN IT SERVICES, s. r. o., Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
KA-2022/261-OCÚ
0,00 € KRIŽAN IT SERVICES, s. r. o., Obec Kamenica
7. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
KA-2022/255-OCÚ
73,00 € Orange Slovensko, a. s., Obec Kamenica
2. November 2022
ZMLUVA č. E2951 08U01 o poskytnutí dotácie
KA-2022/250-OCÚ
199 685,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
KA-2022/247-OCÚ
1 200,00 € RVM audit s. r. o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 432 Obec Kamenica
29. September 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20. 07. 2021
KA-2022/227-OCÚ
2,50 € Ing. arch. Mariana Šimková Obec Kamenica
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v r. 2022
KA-2022/205-OCÚ
1 000,00 € eRko - HKSD, Územie Východ Obec Kamenica
13. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
KA-2022/210-OCÚ
80,00 € SOZA - Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kamenica
27. August 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITí UMELECKÉHO VÝKONU
KA-2022/190-OCÚ
1,00 € GeRock KABÁT revival Obec Kamenica
27. August 2022
Návrh poistnej zmluvy pre postenie majetku a zodpovednosti
KA-2022/194-OcÚ
413,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obec Kamenica
27. August 2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovani serv. služieb
KA-2022/204-OCÚ
237,00 € INISOFT s. r. o. Obec Kamenica
26. Júl 2022
Zámenná zmluva
KA-2022/185-OCÚ
0,00 € Jozef Urda Obec Kamenica
3. Jún 2022
Zámenná zmluva
KA-2022/142-OCÚ
222,78 € Ladislav Urda a manž. Anna Urdová Obec Kamenica