Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
ZMLUVA O DIELO č. Z23-015-0072
KA-2022/275-OCÚ
288 499,43 € Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Obec Kamenica
2. November 2022
ZMLUVA č. E2951 08U01 o poskytnutí dotácie
KA-2022/250-OCÚ
199 685,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
27. December 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
199 685,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
3. Jún 2022
DDODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO zo dňa 9. 5. 2022
KA-2022/119-OCÚ-001
87 221,08 € CBR s. r. o. Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO
25/10/2023
59 767,61 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
9. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 25/10/2023
KA-2023/222-OCÚ
59 767,00 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Obec Kamenica
12. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
KA-2022/281-OCÚ
30 100,00 € Obec Kúty Obec Kamenica
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_TEL_014_2023
KA-2023/167-OCÚ
29 820,00 € IKF Service, s. r. o. Obec Kamenica
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
KA-2024/117-OCÚ
29 593,20 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. t. Obec Kamenica
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_ZSaMS_015_2023
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy zhotoviteľa: ZoD_IKF_KAMENICA_PD_ZSaMS_015_2023
28 200,00 € IKF Service, s. r. o. Obec Kamenica
30. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
KA-2023/218-OCÚ
18 473,50 € Mgr. Ladislav Matús Obec Kamenica
7. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
ZoD_IKF_KAMENICA_PD_003_2023
18 240,00 € IKF Service, s. r. o., Obec Kamenica
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2023
KA-2023/057-OCÚ
18 000,00 € Futbalový klub Kamenica - príjemca Obec Kamenica
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
1/2024
18 000,00 € Futbalový klub Kamenica Obec Kamenica
27. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
KA-2022/294-OCÚ
14 400,00 € JUDr. Martin Staroň, advokát Obec Kamenica
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY uzavretej dňa 14. 05. 2021
DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY
9 713,58 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
21. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ NÁJMNEJ ZMLUVY
KA-2023/230-OCÚ
9 713,00 € Ľubomír Tejbus - TEJBUS SHR Obec Kamenica
22. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
9 080,00 € FRAPET s. r. o. Obec Kamenica
22. September 2023
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
KA-2023/193-OCÚ
9 080,00 € FRAPET s. r. o. Obec Kamenica
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamenica v roku 2024
6 000,00 € ZDRUŹENIE KAMENNÁ VEŽA Obec Kamenica