Centrálny register zmlúv

Obec Kamenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
KA-2022/119-OCÚ
0,00 € CBR s. r. o. Obec Kamenica
10. Máj 2022
Zmluva č. 1422 335 o poskytnutí dotácie z prostriedkova DPO SR
KA-2022/120-OCÚ
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kamenica
26. Júl 2022
Zámenná zmluva
KA-2022/185-OCÚ
0,00 € Jozef Urda Obec Kamenica
30. November 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
KA-2022/261-OCÚ
0,00 € KRIŽAN IT SERVICES, s. r. o., Obec Kamenica
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu
KA-2022/293-OCÚ
0,00 € CBR s. r. o. Obec Kamenica
27. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
15. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
KA-2023/055-OCÚ
0,00 € Marius Pedersen a. s. Obec Kamenica
16. Február 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN070201506
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN070201506
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Kamenica
16. Február 2023
Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0707201506
KA-2023/062-OCÚ
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Kamenica
3. Marec 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E2951 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 26. 10. 2022
E2951 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
3. Marec 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E2951 08U01
KA-2023/073-OCÚ
0,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica
6. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
KA-2023/077-OCÚ
0,00 € Východoslovenská energetika a. s., Obec Kamenica
13. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-001
0,00 € Václav A ndraščík a Helena Andraščíková Obec Kamenica
13. Marec 2023
DOHODA č. 23/37/010/106
23/37/010/106
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Kamenica
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 14. 04. 2014
KA-2023/082-OCÚ
0,00 € EcoLed Solutions a. s. Obec Kamenica
14. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-002
0,00 € Martin Urda Obec Kamenica
17. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-003
0,00 € Patrik Molnár a Andrea Molnárová Obec Kamenica
17. Marec 2023
ZMLUVA O BUDUCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
KA-2023/080-OCÚ-003
0,00 € Patrik Molnár Obec Kamenica
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
KA-2023/095-OCÚ
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kamenica
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
KA-2023/050-OCÚ
0,00 € Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kamenica