Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 6-2024
0,00 € Eva Píšová Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 7-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 7-2024
0,00 € RNDr. Darina Purdeková Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 8-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 8-2024
0,00 € Darina Bakošová Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 9-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 9-2024
0,00 € Ing. Ľubomír Hromádka Obec Bzenica
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
3 192,00 € Ing. Milota Antalová Obec Bzenica
11. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1-2024
0,00 € Jarmila Krátka Ing. Obec Bzenica
11. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2-2024
0,00 € Ľudovít Červenák Obec Bzenica
11. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 3-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 3-2024
0,00 € Lýdia Karasová Obec Bzenica
11. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 4-2024
0,00 € Janka Hahnová Obec Bzenica
27. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zbezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/310
0,00 € ELEKOS Obec Bzenica
18. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Milan Varsa, Ján Krajči, Eva Budinská, Ján Varsa, Mária Tužinská, Obec Bzenica
14. November 2023
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
0,00 € MP Profit VO, s.r.o. Obec Bzenica
14. November 2023
Zmluva o manažmente projektu
Zmluva o manažmente projektu
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica
27. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 26.10.2023
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 26.10.2023
0,00 € Michele Jozef Ing., Hromádka Marián Ing., Rychtáriková Jana Ing., Keder Daniel Ing. Obec Bzenica
12. September 2023
Servisná zmluva č. 1/2023
12023
720,00 € DD COMP s.r.o. Obec Bzenica
26. September 2023
Dohoda číslo: 23/27/054/461
Dohoda číslo: 23/27/054/461
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - IROP-Z302091DGA4-91-108
Zmluva o poskytnutí NFP - IROP-Z302091DGA4-91-108
7 800,00 € Ministerstvo invetícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Bzenica
26. September 2023
Zmluva o dielo číslo: 230901
230901
0,00 € EU PROFI s.r.o. Obec Bzenica
4. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Kvapil Ernest, Kvapil Miloš, Kvapil Peter, Olajec Ivan Obec Bzenica
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
84,00 € Kliman Adam Obec Bzenica