Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Poistná zmluva číslo 2409740334
Poistná zmluva číslo 2409740334
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bzenica
10. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2024 ZML 29-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2024 - ZML 29-2024
0,00 € LESY Slovenskej republiky š.p. Obec Bzenica
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 26-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 26-2024
0,00 € Červenák Ľudovít Obec Bzenica
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 27-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 27-2024
0,00 € Turňová Marta Obec Bzenica
2. Júl 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 28-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 28-2024
0,00 € Turňová Marta Obec Bzenica
2. Júl 2024
Kúpna zmluva ZML 29-2024
Kúpna zmluva ZML 29-2024
0,00 € Hajdóny Milan Obec Bzenica
7. Jún 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 25-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 25-2024
0,00 € Šedivec Zdenko Obec Bzenica
4. Jún 2024
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve ZML 24-2024
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve ZML 24-2024
0,00 € Otília Hromádková a spol Obec Bzenica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 22-2024
Kúpna zmluva ZML 22-2024
0,00 € Trusková Alžbeta Obec Bzenica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 23-2024
Kúpna zmluva ZML 23-2024
0,00 € Lacková Alena a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 15-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 15-2024
0,00 € Urbár Bukovina, pozemkové spoločenstvo Bzenica Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 16-2024
0,00 € Matis Roman a Matisová Lenka Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva 17-2024
KÚPNA ZMLUVA ZML 17-2024
0,00 € Pittner Ľubomír a spol Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 18-2024
Kúpna zmluva ZML 18-2024
0,00 € Pittner Ján a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 19-2024
Kúpna zmluva ZML 19-2024
0,00 € Hromádková Marta a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 20-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 20-2024
0,00 € Holečková Valéria Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 21-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 21-2024
0,00 € Ďurkov Milan Obec Bzenica
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 14-2014
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Obec Bzenica
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 12-2024
0,00 € EKORECYKLING Obce Obec Bzenica
2. Apríl 2024
Dohoda číslo:24/27/054/31 ZML 13-2024
Dohoda číslo:24/27/054/31
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica