Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Komp-Urb-PAS pozemkové spoločenstvo Obec Bzenica
7. Júl 2023
Zmluva o manažmente projektu
Zmluva o manažmente projektu
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica
13. Jún 2023
Zmluva o reklame č. 5/2023
5/2023
0,00 € Pivovar STEIGER a.s. Obec Bzenica
13. Jún 2023
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. ZV/13/2023
ZV/13/2023
0,00 € MASLEN s.r.o. Obec Bzenica
19. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnej údržbe a servise bezdôtových prístupových bodov na verej. priestranstvách
Zmluva o bezodplatnej údržbe a servise
0,00 € NITRANET s.r.o. Obec Bzenica
11. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.HM/01-2023/340
č.HM/013-2023/340
0,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Obec Bzenica
11. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ZM/2023/...
ZM/2023/....
0,00 € NDS, a.s. Obec Bzenica
5. Máj 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2408990816
2408990816
0,00 € GENERALI Poisťovňa Obec Bzenica
5. Máj 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2408990768
2408990768
561,84 € GENERALI Poisťovňa Obec Bzenica
2. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Bzenica
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € JKJ s.r.o. Obec Bzenica
27. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070BAY5
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070BAY5
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bzenica
14. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
5. Apríl 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Pivarči Marián Obec Bzenica
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehutelnosti
100,00 € Zliechovec Pavel Obec Bzenica
30. Marec 2023
Dohoda číslo:23/27/054/119
Dohoda číslo:23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
31. Marec 2023
Poistná zmluva č. 5190059933
Poistná zmluva č. 5190059933
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bzenica
16. Marec 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
8 400,00 € FMK project partners s.r.o. Obec Bzenica
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
0,00 € Sitár Dušan Obec Bzenica
9. Február 2023
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica