Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 25.11.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 25.11.2019
28 084,08 € PLAYSYSTEM s.r.o. Obec Bzenica
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BAY5
309070BAY5
20 562,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bzenica
26. Máj 2022
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Bzenica
CRZ-6450577
14 992,80 € NITRANET s.r.o. Obec Bzenica
16. Marec 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
8 400,00 € FMK project partners s.r.o. Obec Bzenica
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - IROP-Z302091DGA4-91-108
Zmluva o poskytnutí NFP - IROP-Z302091DGA4-91-108
7 800,00 € Ministerstvo invetícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Bzenica
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
3 192,00 € Ing. Milota Antalová Obec Bzenica
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
CRZ-7379099
2 880,00 € Ing. Milota Antalová Obec Bzenica
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514--04170
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514--04170
1 300,00 € Fond na podporu umenia Obec Bzenica
12. September 2023
Servisná zmluva č. 1/2023
12023
720,00 € DD COMP s.r.o. Obec Bzenica
5. Máj 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2408990768
2408990768
561,84 € GENERALI Poisťovňa Obec Bzenica
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva Mališ, mališová
234,35 € Milan Mališ a manželka Obec Bzenica
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehutelnosti
100,00 € Zliechovec Pavel Obec Bzenica
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
84,00 € Kliman Adam Obec Bzenica
9. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
36,84 € Obec Bzenica Peter Vrábeľ
31. Marec 2023
Poistná zmluva č. 5190059933
Poistná zmluva č. 5190059933
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bzenica
31. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
10,30 € Sitár Dušan Obec Bzenica
1. Jún 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
CRZ-6450575
Doplnená
0,00 € JUDr. Ľudmila Petrušová Obec Bzenica
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6524112
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Marián Kliman a Michaela Klimanová, rod. Mozdíková
8. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6549136
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Mgr. art. Monika Kohútová, rod. Prôčková a Ondrej Kohút, rod. Kohút
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ-6606263
0,00 € Obec Bzenica Pavel Staňo