Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Servisná zmluva č. 1/2023
12023
720,00 € DD COMP s.r.o. Obec Bzenica
4. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Kvapil Ernest, Kvapil Miloš, Kvapil Peter, Olajec Ivan Obec Bzenica
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
Zmluva o nájme nebytových priestorov Kliman Adam
84,00 € Kliman Adam Obec Bzenica
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514--04170
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514--04170
1 300,00 € Fond na podporu umenia Obec Bzenica
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Fabanová O.,Kvapil E.,Fričová B., Cesnak Ľ., Kvapil M., Mošková Ľ., Krátka J., Rychtáriková Z. Obec Bzenica
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva Mališ, mališová
234,35 € Milan Mališ a manželka Obec Bzenica
11. Júl 2023
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Mališ Milan a manželka Obec Bzenica
7. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Komp-Urb-PAS pozemkové spoločenstvo Obec Bzenica
7. Júl 2023
Zmluva o manažmente projektu
Zmluva o manažmente projektu
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica
13. Jún 2023
Zmluva o reklame č. 5/2023
5/2023
0,00 € Pivovar STEIGER a.s. Obec Bzenica
13. Jún 2023
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. ZV/13/2023
ZV/13/2023
0,00 € MASLEN s.r.o. Obec Bzenica
19. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnej údržbe a servise bezdôtových prístupových bodov na verej. priestranstvách
Zmluva o bezodplatnej údržbe a servise
0,00 € NITRANET s.r.o. Obec Bzenica
11. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.HM/01-2023/340
č.HM/013-2023/340
0,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Obec Bzenica
11. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ZM/2023/...
ZM/2023/....
0,00 € NDS, a.s. Obec Bzenica
5. Máj 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2408990816
2408990816
0,00 € GENERALI Poisťovňa Obec Bzenica
5. Máj 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2408990768
2408990768
561,84 € GENERALI Poisťovňa Obec Bzenica
2. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Bzenica
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € JKJ s.r.o. Obec Bzenica
27. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070BAY5
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070BAY5
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bzenica
14. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica