Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 25-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 25-2024
0,00 € Šedivec Zdenko Obec Bzenica
4. Jún 2024
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve ZML 24-2024
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve ZML 24-2024
0,00 € Otília Hromádková a spol Obec Bzenica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 22-2024
Kúpna zmluva ZML 22-2024
0,00 € Trusková Alžbeta Obec Bzenica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 23-2024
Kúpna zmluva ZML 23-2024
0,00 € Lacková Alena a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 15-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 15-2024
0,00 € Urbár Bukovina, pozemkové spoločenstvo Bzenica Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 16-2024
0,00 € Matis Roman a Matisová Lenka Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva 17-2024
KÚPNA ZMLUVA ZML 17-2024
0,00 € Pittner Ľubomír a spol Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 18-2024
Kúpna zmluva ZML 18-2024
0,00 € Pittner Ján a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Kúpna zmluva ZML 19-2024
Kúpna zmluva ZML 19-2024
0,00 € Hromádková Marta a spol. Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 20-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 20-2024
0,00 € Holečková Valéria Obec Bzenica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 21-2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve ZML 21-2024
0,00 € Ďurkov Milan Obec Bzenica
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZML 14-2014
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Obec Bzenica
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 12-2024
0,00 € EKORECYKLING Obce Obec Bzenica
2. Apríl 2024
Dohoda číslo:24/27/054/31 ZML 13-2024
Dohoda číslo:24/27/054/31
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
4. Marec 2024
Zmluva o reklame č. 3/2024
Zmluva o reklame č. 3/2024
0,00 € Pivovar STEIGER a.s. Obec Bzenica
4. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry
0,00 € Bzenex p.o. Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 6-2024
0,00 € Eva Píšová Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 7-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 7-2024
0,00 € RNDr. Darina Purdeková Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 8-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 8-2024
0,00 € Darina Bakošová Obec Bzenica
18. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 9-2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 9-2024
0,00 € Ing. Ľubomír Hromádka Obec Bzenica