Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
CRZ-6450575
Doplnená
0,00 € JUDr. Ľudmila Petrušová Obec Bzenica
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6524112
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Marián Kliman a Michaela Klimanová, rod. Mozdíková
8. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6549136
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Mgr. art. Monika Kohútová, rod. Prôčková a Ondrej Kohút, rod. Kohút
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ-6606263
0,00 € Obec Bzenica Pavel Staňo
15. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 2022/DE/05/002
2022/DE/05/002
0,00 € Obec Bzenica STRABAG s.r.o
20. September 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6893242
0,00 € Obec Bzenica Milan Mališ a Beata Mališová, rod. Mankovecká
9. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1209/ROZ/JMO
2022/1209/ROZ/JMO
0,00 € ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Obec Bzenica
9. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1208/ROZ/JMO
2022/1208/ROZ/JMO
0,00 € ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Obec Bzenica
10. Október 2022
Mandátna zmluva
CRZ-6972185
0,00 € JUDr. Ľudmila Petrušová Obec Bzenica
31. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
CRZ-7059620
0,00 € Útulok pre psov U Starej Dorky Obec Bzenica
27. December 2022
Dohoda č. 22/27/010/69
22/27/010/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Bzenica
27. December 2022
Dodatok k zmluve č. 0001
Dodatok k zmluve č. 0001
0,00 € SPP Obec Bzenica
13. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Bzenica
31. Január 2023
Zluva č. 30042023
30042023
0,00 € Bzenex BMP s.r.o. Obec Bzenica
7. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € CEMMAC Beton s.r.o. Obec Bzenica
9. Február 2023
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
0,00 € Sitár Dušan Obec Bzenica
30. Marec 2023
Dohoda číslo:23/27/054/119
Dohoda číslo:23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
5. Apríl 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Pivarči Marián Obec Bzenica
14. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica