Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6893242
0,00 € Obec Bzenica Milan Mališ a Beata Mališová, rod. Mankovecká
15. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 2022/DE/05/002
2022/DE/05/002
0,00 € Obec Bzenica STRABAG s.r.o
22. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ-6606263
0,00 € Obec Bzenica Pavel Staňo
1. Jún 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
CRZ-6450575
Doplnená
0,00 € JUDr. Ľudmila Petrušová Obec Bzenica
26. Máj 2022
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Bzenica
CRZ-6450577
14 992,80 € NITRANET s.r.o. Obec Bzenica
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6524112
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Marián Kliman a Michaela Klimanová, rod. Mozdíková
8. Jún 2022
Kúpna zmluva
CRZ-6549136
Doplnená
0,00 € Obec Bzenica Mgr. art. Monika Kohútová, rod. Prôčková a Ondrej Kohút, rod. Kohút