Centrálny register zmlúv

Obec Bzenica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Pivarči Marián Obec Bzenica
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehutelnosti
100,00 € Zliechovec Pavel Obec Bzenica
30. Marec 2023
Dohoda číslo:23/27/054/119
Dohoda číslo:23/27/054/119
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Bzenica
31. Marec 2023
Poistná zmluva č. 5190059933
Poistná zmluva č. 5190059933
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bzenica
16. Marec 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
8 400,00 € FMK project partners s.r.o. Obec Bzenica
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
0,00 € Sitár Dušan Obec Bzenica
9. Február 2023
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
Zmluva o manažmente projektu č. 23020301/PP
0,00 € MP Profit PB s.r.o. Obec Bzenica
7. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € CEMMAC Beton s.r.o. Obec Bzenica
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 25.11.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 25.11.2019
28 084,08 € PLAYSYSTEM s.r.o. Obec Bzenica
31. Január 2023
Zluva č. 30042023
30042023
0,00 € Bzenex BMP s.r.o. Obec Bzenica
31. Január 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
10,30 € Sitár Dušan Obec Bzenica
13. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Bzenica
9. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
36,84 € Obec Bzenica Peter Vrábeľ
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
CRZ-7379099
2 880,00 € Ing. Milota Antalová Obec Bzenica
27. December 2022
Dohoda č. 22/27/010/69
22/27/010/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Bzenica
27. December 2022
Dodatok k zmluve č. 0001
Dodatok k zmluve č. 0001
0,00 € SPP Obec Bzenica
31. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
CRZ-7059620
0,00 € Útulok pre psov U Starej Dorky Obec Bzenica
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BAY5
309070BAY5
20 562,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bzenica
9. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1209/ROZ/JMO
2022/1209/ROZ/JMO
0,00 € ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Obec Bzenica
9. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1208/ROZ/JMO
2022/1208/ROZ/JMO
0,00 € ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Obec Bzenica