Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 04/2022/ZoD
ZM197/2022
83 832,17 € STAVBA - v.d. Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM193/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Dodatok č.1 k Zakladateľskej listine zo dňa 10.06.2022
ZM191/2022
0,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
ZM192/2022
1 162,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. September 2022
Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzením
ZM190/2022
50 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
25. August 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM189/2022
4 032,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
10. August 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM188/2022
247 174,96 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. August 2022
Mandátna zmluva č. 16/2022
ZM187/2022
720,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
ZM186/2022
998,64 € Jarmila Horváthová, 92207 Pečeňady 86 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 14.12.2009 o správe a prevádzkovaní vodných diel
ZM185/2022
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o., 922 08 Veselé 346 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM184/2022
30,00 € Michaela Novosadová ALEX, 922 07 Pečeňady 155 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM179/2022
30,00 € Peter Ševčík - PMTECH, Športová 932/53, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM180/2022
30,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM181/2022
30,00 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM182/2022
30,00 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Júl 2022
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM183/2022
30,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM178/2022
234,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93