Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM15/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM14/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM13/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM12/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM11/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM10/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
ZM54/2023
0,00 € ELEKOS, Párovská 44, 94901 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. December 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00424-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM53/2023
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM52/2023
300,00 € DOTYK ŽIVOTA, o. z., P. Jantauscha 667/11, 922 03 Vrbové Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2023
Zmluva o dielo na spracovanie Územného plánu obce Pečeňady č. 2/2023
ZM51/2023
16 600,00 € ArchUrb, s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen Obec Pečeňady, Pečeňady 93
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM50/2023
0,00 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve č. 1020212007
ZM49/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. November 2023
Vyhlásenie spoločníka - Obce Pečeňady o vložení nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti Geotermálny Prameň, s.r.o.
ZM48/2023
1 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM47/2023
0,00 € Adam Mužila, 92207 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023
ZM46/2023
2 340,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
ZM45/2023
2 010,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM44/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
ZM43_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2023
Mandátna zmluva č. 2/PL,SP/2023 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, medzi:
ZM42/2023
3 800,00 € Ing. Ľubor Pivoň, Jiráskova 13, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM41/2023
2 000,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 907 01 Myjava Obec Pečeňady, Pečeňady 93